ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
รายการสื่อสารสนเทศ (วารสาร)
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
วารสาร
(ว ค1)
  Barcode: 2244
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
2.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 20 ปีที่ 401)
  Barcode: 74
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
3.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 20 ปีที่ 402)
  Barcode: 75
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
4.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 20 ปีที่ 403)
  Barcode: 76
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
5.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 20 ปีที่ 404)
  Barcode: 77
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
6.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 20 ปีที่ 405)
  Barcode: 94
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
7.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 21 ปีที่ 406)
  Barcode: 114
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
8.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 21 ปีที่ 407)
  Barcode: 130
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
9.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 21 ปีที่ 409)
  Barcode: 156
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
10.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 21 ปีที่ 410)
  Barcode: 174
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
11.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 21 ปีที่ 411)
  Barcode: 181
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
12.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 21 ปีที่ 412)
  Barcode: 212
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
13.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 21 ปีที่ 412)
  Barcode: 223
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
14.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 21 ปีที่ 413)
  Barcode: 224
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
15.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 21 ปีที่ 414)
  Barcode: 225
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
16.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 415 ปีที่ 21)
  Barcode: 276
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
17.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 416 ปีที่ 21)
  Barcode: 275
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
18.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 417 ปีที่ 21)
  Barcode: 284
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
19.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 418 ปีที่ 21)
  Barcode: 315
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
20.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 419 ปีที่ 21)
  Barcode: 316
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
21.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 420 ปีที่ 21)
  Barcode: 334
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
22.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 421 ปีที่ 21)
  Barcode: 373
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
23.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 422 ปีที่ 21)
  Barcode: 383
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
24.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 423 ปีที่ 21)
  Barcode: 397
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
25.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 424 ปีที่ 21)
  Barcode: 416
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
26.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 425 ปีที่ 21)
  Barcode: 484
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
27.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 426 ปีที่ 21)
  Barcode: 455
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
28.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 427 ปีที่ 21)
  Barcode: 456
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
29.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 429 ปีที่ 22)
  Barcode: 491
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
30.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 430 ปีที่ 22)
  Barcode: 512
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
31.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 431 ปีที่ 22)
  Barcode: 535
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
32.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 432)
  Barcode: 550
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
33.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 434 ปีที่ 22)
  Barcode: 582
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
34.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 435 ปีที่ 22)
  Barcode: 605
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
35.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 436 ปีที่ 22)
  Barcode: 617
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
36.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 437 ปีที่ 22)
  Barcode: 630
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
37.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 438 ปีที่ 22)
  Barcode: 658
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
38.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 439 ปีที่ 22)
  Barcode: 672
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
39.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 440 ปีที่ 22)
  Barcode: 696
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
40.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 441 ปีที่ 22)
  Barcode: 794
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
41.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 442 ปีที่ 22)
  Barcode: 809
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
42.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 443 ปีที่ 22)
  Barcode: 813
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
43.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 444 ปีที่ 22)
  Barcode: 836
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
44.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 445 ปีที่ 22)
  Barcode: 852
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
45.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 446 ปีที่ 22)
  Barcode: 870
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
46.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 452 ปีที่ 23)
  Barcode: 895
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
47.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 453 ปีที่ 23)
  Barcode: 905
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
48.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 454 ปีที่ 23)
  Barcode: 931
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
49.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 455 ปีที่ 23)
  Barcode: 942
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
50.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 456 ปีที่ 23)
  Barcode: 963
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
51.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 457 ปีที่ 23)
  Barcode: 975
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
52.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 458 ปีที่ 23)
  Barcode: 1017
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
53.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 459 ปีที่ 23)
  Barcode: 1018
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
54.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 460 ปีที่ 23)
  Barcode: 1033
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
55.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 461 ปีที่ 23)
  Barcode: 1047
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
56.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 462 ปีที่ 23)
  Barcode: 1064
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
57.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 463 ปีที่ 23)
  Barcode: 1078
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
58.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 464 ปีที่ 23)
  Barcode: 2002
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
59.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 465 ปีที่ 23)
  Barcode: 2017
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
60.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 466 ปีที่ 23)
  Barcode: 2033
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
61.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 467 ปีที่ 23)
  Barcode: 2048
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
62.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 468 ปีที่ 23)
  Barcode: 2070
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
63.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 469 ปีที่ 23)
  Barcode: 2083
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
64.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 470 ปีที่ 23)
  Barcode: 2105
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
65.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 471 ปีที่ 23)
  Barcode: 2108
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
66.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 472 ปีที่ 23)
  Barcode: 2130
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
67.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 473 ปีที่ 23)
  Barcode: 2141
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
68.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 477 ปีที่ 24)
  Barcode: 2186
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
69.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 478 ปีที่ 24)
  Barcode: 2196
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
70.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 479 ปีที่ 24)
  Barcode: 2214
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
71.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 480 ปีที่ 24)
  Barcode: 2240
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
72.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 481 ปีที่ 24)
  Barcode: 2245
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
73.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 482 ปีที่ 24)
  Barcode: 2266
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
74.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 483 ปีที่ 24)
  Barcode: 2278
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
75.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 484 ปีที่ 24)
  Barcode: 2290
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
76.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 485 ปีที่ 24)
  Barcode: 2310
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
77.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 486 ปีที่ 24)
  Barcode: 2331
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
78.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 487 ปีที่ 24)
  Barcode: 2351
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
79.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 488 ปีที่ 24)
  Barcode: 2386
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
80.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 489 ปีที่ 24)
  Barcode: 2402
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
81.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 490 ปีที่ 24)
  Barcode: 2406
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
82.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 491 ปีที่ 24)
  Barcode: 2437
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
83.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 492 ปีที่ 24)
  Barcode: 2452
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
84.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 493 ปีที่ 24)
  Barcode: 2464
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
85.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 494 ปีที่ 24)
  Barcode: 2490
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
86.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 495 ปีที่ 24)
  Barcode: 2504
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
87.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 496 ปีที่ 24)
  Barcode: 2528
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม
88.
วารสาร
(ว ค1 ฉบับ 446 ปีที่ 22 2 2)
  Barcode: 869
วารสาร บนชั้น
  ขอยืม

Registered ULIB  Copyright [2011]. All Rights Reserved.