ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท ค่าธรรมเนียมการยืม 5 บาท/เล่ม
นักเรียน   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
2 serial
 วารสาร
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท ค่าธรรมเนียมการยืม 5 บาท/เล่ม
นักเรียน   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
4 Res
 งานวิจัย
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ค่าธรรมเนียมการยืม 5 บาท/เล่ม
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
5 Ref
 หนังสืออ้างอิง
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
6 MUS
 เพลง ซีดีและคาราโอเกะ
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
7 M
 แผนที่
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
8 Fic
 นวนิยาย
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท ค่าธรรมเนียมการยืม 5 บาท/เล่ม
นักเรียน   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
9 bk
 หนังสือ
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท ค่าธรรมเนียมการยืม 5 บาท/เล่ม
นักเรียน   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
10 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
กลับ

Registered ULIB  Copyright [2011]. All Rights Reserved.