ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ030 
"ฝรั่ง" ที่คนไทยรู้จ้ก
   สมพงศ์ สุวรรจิตกุล. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
305.306ส-ฝ 
100 เครื่องมือ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค
   วรภัทร์ ภู่เจริญ. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.403ว-ห 
Cross words
   นิพนธ์ มนูทัศน์. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420
น-C 
EFFIECTIVE TESTS
   สมบูรณ์ จรจวบโชค. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420ส-E 
Error Camp ปิ๊งรักเกินพิกัดด๊อง
   ขนมขิง. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นข-E 
H.A.C.K.เจาะระบบไขรหัสมรณะ5
   E์์niGma. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
H.A.C.K.เจาะระบบไขรหัสมรณะ7
   E์์niGma. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
The Hound Of The Baskervilles
   Sir Arthur Conan Doyle. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย- 
VERBES คำกริยา ภาษาฝรั่งเศล
   ปริชาติ ชุ่มสาย ณ อยุธยา. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การเขียน1
   สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.91ส-ก 
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
   ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.8ช-ก 
การจัดและการบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
   จรวย แก่นวงษ์คำ. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
790
จ-ก 
การปรับวงดนตรีไทยขั้นสูง
   บุญช่วย โสวัตร / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การเปลี่ยนแปลงภาวะของอากาศความอยู่รอดของมวลมนุษย์
   ดอว์. คริสติน. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
กำเนิดพระพุทธรูปหลายสมัย
   บรรจบ เทียมทัต. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
737บ-ก 
ขนมเด็กในอดีต
   ทวี วัดงาม. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
641ท-ข 
ขนมหม้อแกง
   แดงต้อย มาลี. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
640
ด-ข 
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 'แผนกวิทยาศาสตร์
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ตส-ข 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม1
   ณรงค์ ปั้นนิ่ม. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510ณ-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [528]   [แสดง 20/10545 รายการ]

Registered ULIB  Copyright [2011]. All Rights Reserved.