ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก
แวดวง ULIBM
หน้าหลัก >> หมวด แวดวง ULIBM
บทความ ผู้เขียน
ภาพกิจกรรมการอบรมในงาน IT Day # 7
บรรณารักษ์
เชิญเยี่ยมชมการสาธิตและติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรม ในงาน IT DAY ที่มมส.
บรรณารักษ์
ภาพกิจกรรม การอบรม ULIB4 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (กำลังติดต่อขอข้อมูล)
บรรณารักษ์
หน้าหลัก >> หมวด แวดวง ULIBM

ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright [2011]. All Rights Reserved.